Secret Hitler ซ่อนแอบเผด็จการ ล้มล้างกฎหมาย

Secret Hitler คือ บอร์ดเกมที่ใช้ อำนาจการปกครองในประเทศเยอรมันช่วงเริ่มสงครามโลกครั้งที่ 2 เริ่มสั่นคลอน ฝั่งเผด็จการนาซีได้ส่งฮิตเลอร์เข้ามาเพื่อยึดอำนาจการปกครองในขณะที่รัฐบาลเสรีนิยมต้องจัดการกับผู้ที่แฝงตัวเข้าก่อนจะถูกยึดอำนาจนี้ไป จึงเกิดเป็นบอร์ดเกมสุดสร้างสรรค์ในการหาตัวฮิตเลอร์ที่จะมายึดอำนาจก่อนที่กฎหมายนี้จะตกไปถึงมือเผด็จการ กับบอร์ดเกมSecretHitler ซ่อนแอบเผด็จการ ล้มล้างกฎหมาย

Secret Hitler
ที่มาของภาพ SecretHitler

อุปกรณ์การเล่นภายในกล่อง

  • กระดานวางกฎหมาย โดยจะมีของทั้งฝ่ายเผด็จการนาซี (สีแดง) และฝ่ายรัฐบาลเสรีนิยม (สีน้ำเงิน) ใช้สำหรับการวางนโยบายกฎหมายของฝ่ายต่างๆ
  • แผ่นนโยบายของทั้งสองฝั่ง โดยมีนโยบายของฝ่ายเผด็จการนาซี 11 ใบ และนโยบายฝ่ายเสรีนิยม 6 ใบ
  • ซองจดหมาย ซึ่งจะเป็นสิ่งที่กำหนดว่าในเกมนั้นได้เล่นเป็นฝ่ายไหน ภายในซองจะประกอบด้วย 1. การ์ดฝ่าย 2. การ์ดโหวต 3. การ์ดตำแหน่งฮิตเลอร์ (มีคนเดียวที่ได้)
  • ป้ายประธานาธิบดีและนายกรัฐมนตรี (President & Chancellor)
  • คู่มือการเล่น
Secret Hitler 2
ที่มาของภาพ SecretHitler
Secret Hitler 3
ที่มาของภาพ SecretHitler

เตรียมการก่อนเริ่มเล่น

เริ่มด้วยวางกระดานนโยบายของทั้งสองฝ่ายไว้ตรงกลางของผู้เล่นทุกคน จากนั้นให้แจกซองจดหมายกับผู้เล่นทุกคน ซึ่งซองจดหมายจะระบุฝ่ายที่เราได้เลนในเกมนี้ โดยจะมีสัดส่วนตามจำนวนผู้เล่นภายในรอบนั้น 

จำนวนผู้เล่น/ฝ่าย5678910
เสรีนิยม344556
เผด็จการนาซี1+H1+H2+H2+H3+H3+H

H : ฮิตเลอร์ 

จากนั้นสับกองนโยบายทั้งหมดมาวางไว้ใกล้กับกระดานเพื่อให้สะดวกในหยิบ เมื่อเตรียมการพร้อมเล่นแล้ว ให้เริ่มเกมโดยเลือกประธานาธิบดีขึ้นมาโดยสุ่มใครมาก็ได้ 1 คนในรอบแรก 

ฮิตเลอร์
ที่มาของภาพ SecretHitler

วิธีการเล่นSecret Hitler

เมื่อเริ่มเกมให้ผู้เล่นทุกคนหลับตา หลังจากนั้นให้ผู้เล่นที่อยู่ฝั่งเผด็จการนาซีจะลืมตาขึ้นเพื่อมองหาพวกเดียวกัน หลังจากนั้นทุกคนจะลืมตาขึ้น การเล่นในแต่ละรอบ จะเริ่มจากให้ประธานาธิบดีเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีขึ้นมา โดยจะเป็นใครก็ได้ หลังจากนั้นผู้เล่นทุกคนจะโหวตให้ผู้เล่นคนนั้นมาเป็นนายกหรือไม่ โดยจะนับโหวตโดยใช้การ์ดโหวตที่อยู่ในซองจดหมายที่ได้มา ซี่งจะมีการ์ดโหวตอยู่สองใบคือ Ja! (ผ่าน) และ Nein (ไม่ผ่าน) ซึ่งหากการโหวตผ่าน ผู้เล่นที่ถูกเลือกมาจะได้เป็นนายกรัฐมนตรี

บทความที่คุณอาจสนใจ

one night ultimate alien ใครกันที่ปลอมตัวมา

ฮิตเลอร์ 2
ที่มาของภาพ SecretHitler

แต่ถ้าหากโหวตไม่ผ่านหรือคะแนนโหวตเท่ากัน จะถือว่าการเลือกในครั้งนั้นโมฆะไป และให้ทำการเปลี่ยนประธานาธิบดีทันที โดยให้เวียนซ้ายไป เมื่อได้ประธานาธิบดีคนใหม่ จะทำการเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีอีกครั้ง แต่จะไม่สามารถเลือกคนที่ถูกเสนอชื่อไปในรอบที่แล้วได้ แม้จะถูกเลือกหรือโมฆะไปก็ตาม ซี่งหากเกิดเหตุการณ์เดิม 3 ครั้ง จะหยุดการหานายกรัฐมนตรีใหม่ และทำการเปิดกองนโยบายทันที

ฮิตเลอร์ 3
ที่มาของภาพ Secret Hitler

เมื่อเลือกนายกรัฐมนตรีได้หรือครบกำหนดการเลือกนายกรัฐมนตรีแล้ว ให้ประธานาธิบดีทำการเปิดกองนโยบายขึ้นมา 3 ใบ จากนั้นให้เลือกทิ้งไป 1 ใบ และจะส่งนโยบายที่เหลือให้กับนายกรัฐมนตรี และเลือกทิ้ง 1 ใบ ซึ่งใบสุดท้ายจะเป็นนโยบายที่จะประกาศในรอบนั้นๆ ซึ่งหากเป็นนโยบายของฝ่ายเสรีนิยม จะนำไปวางที่กระดานของฝ่ายเสรีนิยม แต่ถ้าหากนโยบายที่ออกมาเป็นของฝ่ายเผด็จการนาซี จะนำไปวางบนกระดานฝ่ายเผด็จการนาซีแทน

ฮิตเลอร์ 4
ที่มาของภาพ Secret Hitler

เมื่อใดก็ตามที่นโยบายของฝ่ายเสรีนิยมครบ 5 ใบ หรือนโยบายของฝ่ายเผด็จการนาซีครบ 6 ใบก่อนจะเป็นฝ่ายชนะในเกมนี้ทันที แต่จะมีเงื่อนไขการชนะของแต่ละฝ่ายเพิ่มเติมที่อาจจะเกิดขึ้นก่อนที่นโยบายแต่ละฝั่งจะครบ โดยจะแบ่งได้ตามนี้

  • เงื่อนไขการชนะของฝั่งเสรีนิยม หากสามารถกำจัดฮิตเลอร์ได้จากอำนาจของประธานาธิบดี จะขนะเกมนี้
  • เงื่อนไขการชนะของฝั่งเผด็จการนาซี เมื่อนโยบายฝ่ายเผด็จการนาซีครบ 3 ใบ และการโหวตนายกรัฐมนตรีรอบนั้นผ่าน ประธานาธิบดีจะต้องถามนายกรัฐมนตรีรอบนี้ว่าเป็นฮิตเลอร์หรือไม่ หากใช่ ฝั่งเผด็จการนาซีจะชนะเกม แต่หากไม่ใช้ เกมจะดำเนินไปต่อ (ผู้ที่ถูกถามในรอบนี้ต้องตอบความจริงเท่านั้น)
Secret Hitler 4
ที่มาของภาพ Secret Hitler